Συνέλευση 23/5/2011

Συνέλευση 23/5/2011 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 23/5/2011

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

23/5/2011

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός Απολογισμός 2010.”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός Απολογισμός 2010.“