Συνέλευση 24/1/2000

Συνέλευση 24/1/2000 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 24/1/2000

 

Θεματολογία Συνέλευσης

24/1/2000

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1999. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 1999.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2000.“

Θέμα 5o:

“Εκλογές μελών Δ.Σ.“