Συνέλευση 26/5/2008

Συνέλευση 26/5/2008 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 26/5/2008

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

26/5/2008

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2007. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2007.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2008.“