Συνέλευση 28/2/1994

Συνέλευση 28/2/1994 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 28/2/1994

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

28/2/1994

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός – Ισολογισμός έτους 1993.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1994.“

Θέμα 5o:

“Έγκριση Δ/κου-Οικονομικού Απολογισμού 1993-

Προϋπολογισμού 1994.“

Θέμα 6o:

“Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.“