Συνέλευση 29/1/1990

Συνέλευση 29/1/1990 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 29/1/1990

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

29/1/1990

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1989. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση ισολογισμού έτους 1989 και προϋπολογισμού 1990.“

Θέμα 3o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“

Θέμα 4o:

“Εκλογή μελών Δ.Σ και ελεγκτών.“

.