Συνέλευση 30/1/1991

Συνέλευση 30/1/1991 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 30/1/1991

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

20/1/1991

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1990. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση ισολογισμού έτους 1990 και προϋπολογισμού 1991.“

Θέμα 3o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“

Θέμα 4o:

“Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την κ.ι.“