Συνέλευση 8/3/1989

Συνέλευση 8/3/1989 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 8/3/1989

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

8/3/1989

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1988. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση ισολογισμού έτους 1988 και προϋπολογισμού 1989.“

Θέμα 3o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“