Οδηγός δικαιωμάτων και παροχών (2)

  • Αρχική
  • Οδηγός δικαιωμάτων και παροχών (2)
Οδηγός δικαιωμάτων και παροχών (2) HCFA TEAM 17 Ιουλίου, 2016

Οδηγός δικαιωμάτων και παροχών (2)

ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε αναγκαίο και αποφάσισε να συντάξει σε συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ, ένα Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο ιστοχώρο ο οποίος θα επικαιροποιείται και ανανεώνεται συνεχώς. Τα δυο αυτά καινοτόμα εργαλεία αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πολίτες στην επαφή τους με την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας σε όσους το έχουν ανάγκη την σωστή πληροφόρηση την στιγμή που την χρειάζονται.

 

 

 

πατήστε την εικόνα, για να κατεβάσετε τον οδηγό σε PDF 

Η πρωτοφανής οικονομική κρίση των τελευταίων ετών έχει δραματικές συνέπειες στη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία του κράτους και των υπηρεσιών του. Το έντονο συναίσθημα ανασφάλειας που διέπει την ελληνική κοινωνία και η δυσκολία του κράτους να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις του συνθέτουν ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό πλαίσιο. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο ο Συνήγορος του Πολίτη καλείται να εντείνει την εξωστρέφειά του, να βρεθεί κοντά στους πολίτες, και να εκφράσει με θεσμικό τρόπο τα προβλήματα και τη δυσαρέσκεια που εκδηλώνουν. Καλείται ιδίως να αναζητήσει θεσμικές λύσεις και ρεαλιστικές εναλλακτικές προτάσεις.

Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων οφείλουν να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Η σχέση του πολίτη με το κράτος χρειάζεται να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, η εμπειρία του Συνηγόρου αναδεικνύει το οξύμωρο οι έχοντες τη μεγαλύτερη ανάγκη ασθενέστεροι πολίτες συχνά να αγνοούν ή να διστάζουν να απευθυνθούν σε ήδη υφιστάμενες δομές κοινωνικών παροχών.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε αναγκαίο και αποφάσισε να συντάξει σε συνεργασία με συναφείς δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ, ένα Οδηγό δικαιωμάτων και παροχών για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή, και να δημιουργήσει ένα αντίστοιχο ιστοχώρο ο οποίος θα επικαιροποιείται και ανανεώνεται συνεχώς. Τα δυο αυτά καινοτόμα εργαλεία αποσκοπούν στο να στηρίξουν τους πολίτες στην επαφή τους με την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, παρέχοντας σε όσους το έχουν ανάγκη την σωστή πληροφόρηση την στιγμή που την χρειάζονται.

Στόχος της προσπάθειας είναι η συγκέντρωση της χρήσιμης πληροφορίας σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο που θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε δράση, μέτρο και ενέργεια που τίθεται σε εφαρμογή και που αφορά όσους πλήττονται δυσανάλογα από την οικονομική κρίση, με φιλικό τρόπο και σε εύληπτη μορφή προς τον επισκέπτη / χρήστη, είτε αυτός προέρχεται από υπηρεσία του Δημοσίου είτε από τον ιδιωτικό τομέα (φορείς αλληλεγγύης),.

Τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν (Οδηγός και Ιστοχώρος) μπορούν να υποστηρίζουν εργαζόμενους στις δομές φτώχειας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και κάθε συλλογική προσπάθεια που ιδρύεται με σκοπό να λειτουργεί αλληλέγγυα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Το περιεχόμενο των πληροφοριών αφορά συγκεκριμένες διατάξεις συγκεντρωμένες σε ξεχωριστές θεματικές ενότητες, πρόσφατες αλλά και παλαιότερες που βρίσκονται σε ισχύ, με αναφορά στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία πρέπει να προσφύγει ο πολίτης για το ζήτημα που τον απασχολεί.

Με τη συγκεκριμένη σύνθετη παρέμβασή, του ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει ότι τόσο η προσβασιμότητα των συμπολιτών μας που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες σε ευεργετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσο και η αξιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου θα βελτιωθεί σημαντικά.

 

Περισσότερα στο ”Συνήγορος του Πολίτη”