Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ (2)

  • Αρχική
  • Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ (2)
Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ (2) HCFA TEAM 7 Φεβρουαρίου, 2017

Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ (2)

 Ίδρυση και Kαταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ

 

 

Καταστατικό ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ

 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017

Αρ.Πρωτ: 1/002

 

Προς: Συλλόγους Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων

 

Θέμα: «Ανακοίνωση ίδρυσης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Συλλόγους για εγγραφή μελών»

 

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων – Σπανίων Νοσημάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.), ενημερώνει για την ίδρυση Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης – Ομοσπονδίας (με την ανωτέρω επωνυμία), κοινωνικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 461/8-12-2016 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 841 στο βιβλίο ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Απευθύνεται με το παρόν έγγραφο προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων εφόσον ενημερωθούν και λάβουν γνώση του σχετικού καταστατικού και τους προσκαλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εγγραφής τους ως μέλη στην Ε.Ο.Σ. – ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ., τηρώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει την θετική της στάση στην έναρξη των εργασιών και των ενεργειών που απαιτούνται για την εδραίωση της Ε.Ο.Σ.- ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. και ευελπιστεί για την θετική ανταπόκριση των Συλλόγων Σπανίων Νοσημάτων – Παθήσεων για την κατάθεση αίτησης εγγραφής ως μέλη αυτής.

Τα μέλη της Δ.Ε είναι στην διάθεση σας για κάθε σχετική πληροφορία και ενημέρωση.

 

Με εκτίμηση,
εκ μέρους της Δ.Ε.—————————————————————————
Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, 
Πρόεδρος της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.Άννα Σπίνου
Γεν. Γραμ. της Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.
—————————————————————————
Ελληνική Ομοσπονδία Συλλόγων – Σπάνιων Νοσημάτων -Παθήσεων
Αλληλογραφία: Ε.Ο.Σ.-ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ. Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210, Αθήνα.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6972 550577
Email: eos-spanopa@outlook.com