COVID-19 Νέες Οδηγίες για Ασθενείς με Κ.Ι. από ΕΠΕ

  • Αρχική
  • COVID-19 Νέες Οδηγίες για Ασθενείς με Κ.Ι. από ΕΠΕ
COVID-19 Νέες Οδηγίες για Ασθενείς με Κ.Ι. από ΕΠΕ HCFA TEAM 21 Μαρτίου, 2020

COVID-19 Νέες Οδηγίες για Ασθενείς με Κ.Ι. από ΕΠΕ

Ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπάθειες συμπεριλαμβανομένης της κυστικής ίνωσης
εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών σε περίπτωση λοίμωξης COVID – 19. Ωστόσο μέχρι σήμερα
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς με κυστική ίνωση εμφανίζουν αυξημένη ́ ́ευπάθεια ́ ́ στην
COVID-19 λοίμωξη.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

Ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπάθειες συμπεριλαμβανομένης της κυστικής ίνωσης
εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών σε περίπτωση λοίμωξης COVID – 19. Ωστόσο μέχρι σήμερα
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ασθενείς με κυστική ίνωση εμφανίζουν αυξημένη ́ ́ευπάθεια ́ ́ στην
COVID-19 λοίμωξη.

Οι παρακάτω οδηγίες βασίζονται στις συστάσεις του CysticFibrosisFoundation σε συνδυασμό με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ για τις ευπαθείς ομάδες. Ειδικές οδηγίες σχετικά με την τακτική παρακολούθηση
των ασθενών ή την ανάγκη νοσηλείας σε περίπτωση COVID-19 λοίμωξης, αφορούν την Μονάδα
Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων στο Σισμανόγλειο ΓΝΑ και ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις
εκάστοτε συνθήκες :

1. Οι ασθενείς με κυστική ίνωση πρέπει να παραμένουν στο σπίτι προκειμένου να περιοριστεί ο
κίνδυνος έκθεσης στη λοίμωξη.

2. Φροντίζουν να λαμβάνουν ανελλιπώς την καθημερινή τους φαρμακευτική αγωγήκαι να
επιτελούν την τακτική τους φυσικοθεραπεία προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη νοσηλείας
για χορήγηση ενδοφλέβιας αντιβιοτικής αγωγής.

3. Η άσκηση ενθαρρύνεται στους ασθενείς με κυστική ίνωση και πρέπει να περιλαμβάνεται στην
καθημερινή δραστηριότητά τους, αλλά στην παρούσα φάση συνιστάται να επιτελείται κατ
οίκον ή σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς επαφή με άλλα άτομα.

4. Συστήνεται η προμήθεια από του στόματος αντιβιοτικών που συνήθως καλύπτουν τον ασθενή
σε περίπτωση επιδείνωσης συμπτωμάτων από το κατώτερο αναπνευστικό, τα οποία μπορεί
να χρειασθεί να λάβει ο ασθενής κατόπιν συνεννόησης με τους θεράποντες.

5. Οι τακτικές επισκέψεις στα ιατρεία για τους ασθενείς που είναι σε σταθερή κατάσταση
αναβάλλονται και τα ραντεβού επανατοποθετούνται κατά περίπτωση και κατόπιν επικοινωνίας
του τμήματος όπου παρακολουθείται ο ασθενής πριν την ημερομηνία της προγραμματισμένης
επίσκεψης. Για την συνταγογράφηση της τακτικής φαρμακευτικής αγωγής, αυτή διευθετείται
από το τμήμα κατόπιν email επικοινωνίας. Για τους ασθενείς που είναι φοιτητές ή εργαζόμενοι,
χορηγείται από το τμήμα βεβαίωση ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα για να την
χρησιμοποιήσουν αναλόγως.

6. Σε περίπτωση απαραίτητης εξόδου από το σπίτι, συστήνεται η τήρηση όλων των μέτρων
υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η αποφυγή συγχρωτισμού με άλλα άτομα και η
τήρηση απόστασης ασφαλείας (2 m). Η χρήση χειρουργικής μάσκας απαιτείται όταν ο
ασθενής προσέρχεται στο τμήμα κυστικής ίνωσης (για την αποφυγή της διαμόλυνσης από τα
μικρόβια της κυστικής ίνωσης), ενώ όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, μόνο όταν ο ίδιος
εμφανίζει συμπτωματολογία λοίμωξης του ανώτερου ή κατώτερου αναπνευστικού και
υπάρχουν γύρω άλλα άτομα.

7. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιδείνωσης αναπνευστικών συμπτωμάτων, ιδιαίτερα όταν
συνυπάρχει πυρετός, προηγείται πάντα η επικοινωνία με τους θεράποντες, οι οποίοι
κατευθύνουν τον ασθενή για πιθανό έλεγχο για COVID-19 λοίμωξη. Αν απαιτηθεί νοσηλεία σε
πιθανή ή επιβεβαιωμένη COVID-19 λοίμωξη ο ασθενής νοσηλεύεται στην ειδική μονάδα
COVID ή σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, EKTOΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ, υπό την
επίβλεψη των θεραπόντων του.

8. Γενικά στην παρούσα φάση κρίνεται απαραίτητη η αποφυγή της προσέλευσης στο
νοσοκομειακό χώρο αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος.Είναι επιβεβλημένη η συστηματική
εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη της μετάδοσης και διασποράς του νέου
κορωνοϊού όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ για τις ευπαθείς ομάδες, τόσο από
τους ασθενείς όπως επίσης απαραίτητα και από τους οικείους τους. Είναι απαραίτητη η
τακτική επικοινωνία με τις Μονάδες Κυστικής Ίνωσης και τους θεράποντες ιατρούς ιδιαίτερα
σε περίπτωση μεταβολής των συμπτωμάτων του ασθενούς, προκειμένου να λάβουν οδηγίες
αντιμετώπισης.

9. Για τους μεταμοσχευμένους ασθενείς με κυστική ίνωση υπάρχουν οδηγίες στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (www.eom.gr).

Φ. Διαμαντέα
Συντονίστριες της ομάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού της ΕΠΕ:
Π. Κατσαούνου – Σ. Τσικρικά
Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕ:
Σ.Λουκίδης