Σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κυστική Ίνωση

  • Αρχική
  • Σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κυστική Ίνωση
Σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κυστική Ίνωση HCFA TEAM 6 Ιουλίου, 2020

Σύσταση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Κυστική Ίνωση

Ένα πάγιο αίτημα των ασθενών με Κυστική Ίνωση ικανοποιείται με την δημιουργία Εθνικού Μητρώου Κυστικής Ίνωσης και ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία και των υπόλοιπων Μητρώων.

 

 

Εθνικό Μητρώο Ασθενών με Κυστική Ίνωση

Ένα πάγιο αίτημα των ασθενών με Κυστική Ίνωση ικανοποιείται με την δημιουργία Εθνικού Μητρώου Κυστικής Ίνωσης και ανοίγει ο δρόμος για την δημιουργία και των υπόλοιπων Μητρώων.

Στις 4 Ιουλίου 2020 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 2378/4-7-2020/τεύχος Β’, όπου αναγράφεται η υπ’ αριθμ. 4865/30-06-2020 Υπουργική απόφαση «Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών που πάσχουν από Κυστική Ίνωση» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) –  (ΦΕΚ Β’ 2738).

Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Δημήτρης Κοντοπίδης, ως εκπρόσωπος των ασθενών στην ομάδα εργασίας του Μητρώου Κυστικής Ίνωσης δήλωσε τα εξής: 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όσους συμμετείχαν παραγωγικά στην ομάδα εργασίας και καταφέραμε σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα, παρά την αντιξοότητα του κορονοϊού να συσταθεί ένα πλήρες, εμπεριστατωμένο και αξιόπιστο Μητρώο. Από την πρώτη μας συνεδρίαση, στις 6 Φεβρουαρίου 2020, στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, νιώσαμε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου, του ΕΟΠΥΥ/ΗΔΙΚΑ αλλά και από κάθε μέλος της ομάδας εργασίας που συμμετείχε, να μοιράζονται την αγωνία μας και να προσπαθούν να υποστηρίξουν την άμεση υλοποίηση του μητρώου, μιας κι εκτός από το πάγιο αίτημα μας, υπήρχε και ένας ακόμη σπουδαίος λόγος: Το Μητρώο Κυστικής Ίνωσης αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την διαπραγμάτευση αποζημίωσης της επαναστατικής θεραπείας Trikafta – πλέον Kaftrio-, μιας και αποτελεί βασικό εργαλείο και για την παροχή Υπηρεσιών Υγείας. Έμεινα πραγματικά έκπληκτος από την προσήλωση για την καλύτερη δυνατή επίλυση αποριών αλλά και συμβολή με προτάσεις, στην πρώτη επί 4.30 ώρες συνεδρίαση μας, όσο και σε μετέπειτα φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι λάβαμε το προσχέδιο του DPO (Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων) του Υπουργείου Υγείας τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή, ως δείγμα της κατανόησης του επείγοντος και της προτεραιότητας και σημασίας που είχε για εμάς η άμεση δημιουργία του Μητρώου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό στοιχείο του Εθνικού Μητρώου Κ.Ι. είναι η διασύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Κυστικής Ίνωσης, καθώς έχουμε πρωτοστατήσει στην ένταξη όλων των τμημάτων Κ.Ι. της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Μητρώο. Ένα επίκαιρο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα οφέλη που μπορεί να έχει  η ευρωπαϊκή διασύνδεση, είναι η μελέτη που τρέχει καθ’όλη την περίοδο του κορονοϊού όπου καταγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο έχει επηρεάσει ο Covid-19 τους ασθενείς με Κ.Ι. σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και αυτό είναι εφικτό μέσα από το ευρωπαϊκό registry. 

Επίσης, οι  ασθενείς θα έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να ζητήσουν σε ηλεκτρονική μορφή (αναγνώσιμο από μηχανή μορφή) σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων/ΓΚΠΔ και GDPR, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος διαρροής, καθώς τα δεδομένα θα καταχωρούνται ως  ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ασθενών. Aρμόδια για την εκτέλεση της επεξεργασίας και την αποθήκευση των δεδομένων μας είναι η ΗΔΙΚΑ. 

Η προστασία των δεδομένων μας διασφαλίζεται από τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Υπουργείου Υγείας (DPO), ο οποίος είναι και μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων καθώς και αυτός που θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η διαχείριση και η εποπτεία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών  ΚΙ διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και Μητρώων ασθενών και στην οποία θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη εκπροσώπηση των ασθενών.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η αναγνώριση και δυνατότητα συμμετοχής των οργάνων των ασθενών στην έρευνα ώς διαπιστευμένων Χρηστών Στατιστικής Πληροφόρησης έτσι ώστε με τους ερευνητές τους να έχουν πρόσβαση στη στατιστική πληροφόρηση, δηλαδή σε στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Αυτή η δυνατότητα προωθεί την ενδυνάμωση των ασθενών αλλά και την προώθηση της έρευνας, η οποία είναι σημαντική και από για τους ίδιους τους ασθενείς. Όπως όλοι οι διαπιστευμένοι Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης, δεν έχουν δικαίωμα προβολής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών και θα τους παρέχεται πρόσβαση μόνο σε ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα των ασθενών. Όλα τα στατιστικά στοιχεία παρέχονται συγκεντρωτικά, βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων (ανά νομό, ανά πόλη, ανά μετάλλαξη, ανά ηλικιακή ομάδα κ.λπ.), στα οποία εμφανίζεται η κατανομή των ασθενών, χωρίς δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησής τους.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η λειτουργία της ομάδας εργασίας δεν τελείωσε, αλλά η ομάδα θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη σωστή εφαρμογή και υλοποίηση του Μητρώου Κυστικής Ίνωσης. 

Μέσα και από την ιδιότητά μου ως Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, θεωρώ υποχρέωση μου την συμβολή στην επιτυχή συνέχεια στην υλοποίηση και των υπόλοιπων Μητρώων, καθώς η «Ένωση Ασθενών Ελλάδος» θα αποτελεί κρίσιμο σύμμαχο και κομβικό συνομιλητή, ώστε να κατοχυρώνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δεδομένων των ασθενών, με τους ασθενείς ως  φυσικούς δικαιούχους των ίδιων τους των δεδομένων». 

Μπορείτε να δείτε 

εδώ το ΦΕΚ 

εδώ την απόφαση σύστασης Ομάδας Εργασίας Μητρώου

εδώ την απόφαση του Υπουργού Υγείας για υποχρεωτική εφαρμογή του Μητρώου

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε ο ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

 

1. ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Πνευμονολόγος – Παιδίατρος, Καθηγητής Παιδιατρικής Πνευμονολογίας, Διευθυντής Γ ́ Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

 2. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ,

Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Πνευμονολογίας, Α.Π.Θ., Γ ́ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

 3. ΛΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ,

Παιδίατρος, Παιδοπνευμονολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Τμήματος Κυστικής Ίνωσης, Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ».

 4. ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ ΦΙΛΙΩ,

Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Υπεύθυνη Μονάδας Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

 5. ΚΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

Πνευμονολόγος Λοιμωξιολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας – Λοιμωξιολογίας Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

 6. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

Επίτιμος Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης (ως εκπρόσωπος των ασθενών). 

 7. ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,

Ειδικός Παθολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας, μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών.

 8. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,

Γενικός Ιατρός, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.), μέλος της Συντονιστικής Ομάδας Εποπτείας Εθνικών Μητρώων Ασθενών.