Επίδομα αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση 2020

  • Αρχική
  • Επίδομα αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση 2020
Επίδομα αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση 2020 HCFA TEAM 25 Σεπτεμβρίου, 2020

Επίδομα αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση 2020

aerotherapeia 2020

Δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το επίδομα αεροθεραπείας για το έτος 2020. Χάρις τις μακροχρόνιες και επίμονες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται πλέον από πέρυσι σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

 aerotherapeia 2020

 

Επίδομα αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση 2020

 

Αγαπητοί μας ασθενείς και γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 16/9/2020 δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το επίδομα αεροθεραπείας για το έτος 2020. Χάρις τις μακροχρόνιες και επίμονες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας (δείτε ενδεικτικά εδώ και εδώ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται πλέον από πέρυσι σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας 2020 για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση είναι:

1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι «δεν έλαβε και ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα και δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6-31/8/2020».

2. Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Νοσοκομείου (νοσηλευτικού ιδρύματος σχηματισμών του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού, νοσηλευτικού ιδρύματος Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών και Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν.) στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

3. Η απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής, με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67%.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2020 είναι 28/2/2021, ενώ το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200€.

Δείτε την σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ εδώ και εδώ.