Υποβολή δικαιολογητικών για το επίδομα αεροθεραπείας

  • Αρχική
  • Υποβολή δικαιολογητικών για το επίδομα αεροθεραπείας
Υποβολή δικαιολογητικών για το επίδομα αεροθεραπείας HCFA TEAM 10 Σεπτεμβρίου, 2021

Υποβολή δικαιολογητικών για το επίδομα αεροθεραπείας

aerotherapeia F1

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για την αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση. Την Πέμπτη 9/9/2021 δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2021, ενώ χάρις τις μακροχρόνιες και επίμονες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται πλέον για δεύτερο συνεχή χρόνο με ονομαστική αναφορά στη νόσο της Κυστικής Ίνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς μας.

 

 aerotherapeia F1

 

10/9/2021

Υποβολή δικαιολογητικών επιδόματος αεροθεραπείας για την Κυστική Ίνωση

 

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για την αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση. Την Πέμπτη 9/9/2021 δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2021, ενώ χάρις τις μακροχρόνιες και επίμονες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας (δείτε εδώ και εδώ) το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται πλέον για δεύτερο συνεχή χρόνο με ονομαστική αναφορά στη νόσο της Κυστικής Ίνωσης σε όλους τους ασφαλισμένους ασθενείς μας.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2021 είναι:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:

-ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα 

-δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

β) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού νοσοκομείου, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών καθώς και των Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν., στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

γ) Απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις πνευμόνων.

 

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2021 είναι μέχρι 28/2/2022, ενώ το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200€.

 

Λόγω της πανδημίας του Covid-19 και της αποφυγής συνωστισμού στις αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών γνωματεύσεων, Μονάδες Υγείας, οι Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ δύνανται να αποδίδουν την αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας με ιατρική γνωμάτευση προηγούμενου έτους.

 

Δείτε την σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ εδώ.