Προσλαμβάνουμε! Νέοι στόχοι για το 2022

  • Αρχική
  • Προσλαμβάνουμε! Νέοι στόχοι για το 2022
Προσλαμβάνουμε! Νέοι στόχοι για το 2022 HCFA TEAM 27 Σεπτεμβρίου, 2022

Προσλαμβάνουμε! Νέοι στόχοι για το 2022

proslamvanoume F

Σε λίγους μήνες ο Σύλλογος μας ολοκληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους Συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας τέσσερις δεκαετίες σκληρής ομαδικής προσφοράς σε συχνά αντίξοες συνθήκες τα καταφέραμε! Αλλάξαμε τον “χάρτη” της Κυστικής Ίνωσης στην χώρα μας. Τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε στο επόμενο μας βήμα. Να ενισχύσουμε τις δράσεις μας με επαγγελματικό προσωπικό, καθώς στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του δύσκολου έργου μας.

 

27/9/2022

Προσλαμβάνουμε! Νέοι στόχοι για το 2022

Σε λίγους μήνες ο Σύλλογος μας ολοκληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας, αποτελώντας έναν από τους μακροβιότερους Συλλόγους ασθενών στην Ελλάδα. Ολοκληρώνοντας τέσσερις δεκαετίες σκληρής ομαδικής προσφοράς σε συχνά αντίξοες συνθήκες τα καταφέραμε! Αλλάξαμε τον “χάρτη” της Κυστικής Ίνωσης στην χώρα μας βελτιώνοντας την ποιότητα παροχών υγείας, περίθαλψης και ποιότητας της ζωής των ασθενών μας. Με οργάνωση, επιμονή, όραμα και ομαδική συνεργασία οι ίδιοι οι ασθενείς και οι γονείς ως εθελοντές επιτύχαμε την αποτελεσματική ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την νόσο. 

Τώρα ήρθε η στιγμή να πάμε στο επόμενο μας βήμα. Να ενισχύσουμε τις δράσεις μας με επαγγελματικό προσωπικό, καθώς στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση του δύσκολου έργου μας. Προκηρύσσουμε λοιπόν την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή-τριας και Γραμματειακής Υποστήριξης. 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο cysticfibrosis.gr@gmail.com με τίτλο “Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή” ή “Πρόσληψη Γραμματέα” έως και τις 10 Οκτωβρίου 2022, ενώ είναι επιθυμητές οι συστατικές επιστολές. Η επικοινωνία για προγραμματισμό συνέντευξης θα γίνει με τους υποψηφίους, που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί είτε δια ζώσης στα γραφεία του Συλλόγου, είτε διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 6944255853 (καθημερινά 11.00-15.00).

 

Γενικός Διευθυντής-τρια

Ενδεικτικές αρμοδιότητες

-Προγραμματισμός και υλοποίηση των ετήσιων διεκδικήσεων και δράσεων του Συλλόγου σε συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατάρτιση ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού και υποβολή προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου.

-Ανεύρεση οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Συλλόγου. Δημιουργία & υποβολή χρηματοδοτικών προτάσεων και επικοινωνία με τμήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, ιδρύματα, κρατικούς φορείς, κλπ.

-Εκπροσώπηση του Συλλόγου και ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με διάφορους εταίρους και φορείς με συντονισμό και συνεργασία με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

-Πρόσληψη, καθοδήγηση, ανάπτυξη προσωπικού Συλλόγου σε συνεννόηση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαχείριση και συντονισμός εθελοντών. 

Προσόντα & δεξιότητες

-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή συναφές πτυχίο (μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν)

-Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε παρεμφερές αντικείμενο (σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

-Γνώσεις σχετικά με την πολιτική υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)

-Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά) 

-Άριστη χρήση Η/Υ, Internet, Microsoft Office 

-Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων ομιλιών και παρουσιάσεων σε κοινό

-Οργανωτικότητα 

-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

-Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Τόπος εργασίας: Μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον εργασίας στο γραφείο του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης στο Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Ωράριο: πενθήμερο, πλήρης απασχόληση

Αμοιβή: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα και την προϋπηρεσία 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Ενδεικτικές αρμοδιότητες

-Διαχείριση πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-Διαχείριση της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης του Συλλόγου. 

-Συμμετοχή στις συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων & Γενικών Συνελεύσεων με συγγραφή και επιμέλεια πρακτικών.

-Μετάφραση αγγλόφωνης αρθρογραφίας & γλωσσική επιμέλεια κειμένων.

-Ενημέρωση της ιστοσελίδας και των social media του Συλλόγου.

-Συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο για υποστήριξη στη διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, συναντήσεων, συνεδρίων, δράσεων Συλλόγου, αλλά και στις καταθέσεις προγραμμάτων επικουρικά.

Προσόντα & δεξιότητες

-Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) 

-Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή σε παρεμφερές αντικείμενο, ιδίως σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

-Πολύ καλή χρήση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά) 

-Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Internet, Microsoft Office (word, excel, powerpoint)

-Γνώση χρήσης WordPress και προγράμματος επεξεργασίας εικόνων Photoshop θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

-Οργανωτικότητα 

-Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

-Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Τόπος εργασίας: Μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον εργασίας στο γραφείο του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης στο Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Ωράριο: πενθήμερο, μερική απασχόληση

Αμοιβή: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση τα προσόντα και την προϋπηρεσία