Τηλεργασία στο δημόσιο για Κυστική Ίνωση & μεταμόσχευση

  • Αρχική
  • Τηλεργασία στο δημόσιο για Κυστική Ίνωση & μεταμόσχευση
Τηλεργασία στο δημόσιο για Κυστική Ίνωση & μεταμόσχευση HCFA TEAM 31 Οκτωβρίου, 2022

Τηλεργασία στο δημόσιο για Κυστική Ίνωση & μεταμόσχευση

tilergasia dimosio KI F

Η Κυστική Ίνωση και η μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων συμπεριλαμβάνονται στα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. 

 

 

31/10/2022

Τηλεργασία στο δημόσιο για Κυστική Ίνωση & μεταμόσχευση

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την ΚΥΑ για την παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους του δημοσίου λόγω προβλημάτων υγείας. Με βάση την ΚΥΑ όσοι πάσχουν από Κυστική Ίνωση, αλλά και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη 2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων στα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των οποίων οι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. 

Με βάση το νέο ΦΕΚ η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 88 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ κατ’ εξαίρεση μετά από ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα 88 εργασίμων ημερών.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ 5541/27-10-2022 όπου καθορίζονται όλα τα νοσήματα, καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.