Διορισμοί & μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ & φροντιστών

  • Αρχική
  • Διορισμοί & μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ & φροντιστών
Διορισμοί & μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ & φροντιστών HCFA TEAM 10 Ιουλίου, 2024

Διορισμοί & μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΑΜΕΑ & φροντιστών

Μέσα από τις διεκδικήσεις του Συλλόγου μας, ικανοποιείται ένα ακόμα αίτημα των ασθενών με Κυστική Ίνωση για την ένταξη των εκπαιδευτικών ασθενών μας και των εκπαιδευτικών φροντιστών τους σε ευνοϊκότερες ρυθμίσεις τοποθετήσεων και μεταθέσεων.

Ο Σύλλογος μας έχει από πέρυσι ξεκινήσει τις επικοινωνίες και είχαμε στείλει σειρά επιστολών στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την ΕΣΑΜΕΑ (αρ. πρωτ. 731_26-9-2023, 639_27-1-2023), στις οποίες ζητούσαμε να ενταχθούν οι εκπαιδευτικοί Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με Κυστική Ίνωση, αλλά και οι εκπαιδευτικοί Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι φροντιστές (γονείς, νόμιμοι κηδεμόνες, σύζυγοι) ασθενών με Κυστική Ίνωση στις ειδικές κατηγορίες τοποθετήσεων και μεταθέσεων εκπαιδευτικών για λόγους υγείας (άρθρο 13 του ΠΔ 50/1996, ΦΕΚ 45/τ.Α΄/8-3-1996).

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του πολυνομοσχέδιου που συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω διατάξεις αναρτήθηκε χθες από το Υπουργείο Παιδείας (δείτε εδώ), γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς οι παρεμβάσεις μας αναγνωρίζονται και υλοποιούνται προς όφελος των ασθενών πρωτίστως, αλλά και των φροντιστών τους.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθο 19 του νέου πολυνομοσχέδιου, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που εμφανίζουν αναπηρία εφ’ όρου ζωής σε ποσοστό 80% και άνω, δύνανται να μετατίθενται σε περιοχές μετάθεσης της επιλογής τους ανεξαρτήτως ύπαρξης οργανικού κενού και οργανικών κενών που διατίθενται για τις μεταθέσεις των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 18 , οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45) ή του άρθρου 8 του π.δ. 56/2001 (Α’ 47), αντίστοιχα, καθώς και όσοι έχουν, οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους, ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω ανεξαρτήτως παθήσεως ή έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως παθήσεως, δύνανται να αποσπώνται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που αποδεικνύει τα ανωτέρω. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος υπηρέτησης του εκπαιδευτικού στην οργανική του θέση.

Η δημόσια διαβούλευση για το νέο πολυνομοσχέδιο θα είναι ανοιχτή σε σχολιασμό έως και τις 16 Ιουλίου 2024.

Ευχαριστούμε θερμά τo Υπουργείο Παιδείας, τον Υπουργό Παιδείας, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υφυπουργό  κα Ζέττα Μακρή.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα των ασθενών και των φροντιστών τους. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας και θα σας ενημερώνουμε για κάθε νεότερη εξέλιξη!