Βιβλιάριο Απορίας για Ανασφάλιστους

  • Αρχική
  • Βιβλιάριο Απορίας για Ανασφάλιστους
Βιβλιάριο Απορίας για Ανασφάλιστους HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Βιβλιάριο Απορίας για Ανασφάλιστους

 

Σε κάθε Νομαρχία υπάρχει η Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι ανασφάλιστοι και οι οικονομικά αδύναμοι πολίτες για την έκδοση βιβλιαρίου απορίας, για πρόσβαση στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1747 Β 2006) δικαιούχοι βιβλιαρίου απορίας είναι οι ανασφάλιστοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης. Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Στους κατόχους του βιβλιαρίου απορίας, παρέχονται:

1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ θέσης.

2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα νοσηλευτικά ιδρύματα και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.

3. Μεταφορά με πλωτό ή αεροπορικό μέσο σε περίπτωση ασθένειας.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση του βιβλιαρίου απορίας κατατίθενται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρόνοιας που ανήκει ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1747 Β 2006, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, πατήστε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Κοινή Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 1747 Β 2006

Δικαιολογητικά Έκδοσης Βιβλιαρίου Απορίας

Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας