Συμβούλιο 24/11/2014

Συμβούλιο 24/11/2014 HCFA TEAM 12 Απριλίου, 2015

Συμβούλιο 24/11/2014

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

24/11/2014

 

Θέμα 1o:

”Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:

”Συμμετοχή στην παρουσίαση της πρότασης του σχεδίου δράσεως σπανίων παθήσεων της ΠΕΣΠΑ”

Θέμα 3o:

”Απόφαση διεξαγωγής συναυλίας στα πλαίσια της καμπάνιας «Each breath a step closer to our dreams»”

Θέμα 4o:

”Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.  

Ι.Σπίνος, Δ.Κοντοπίδης, Ν. Πρόγκα, Κ. Δραπανιώτου, Ε. Παπαβασιλοπούλου

-Μέλη του Συλλόγου                                                                         

Π. Κοντοπίδη, Ν. Παπαναγιώτου, Ε. Ανδρέου, Β. Παληός