Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος απαλλαγής τελών κυκλοφορίας & ταξινόμησης

  • Αρχική
  • Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος απαλλαγής τελών κυκλοφορίας & ταξινόμησης
Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος απαλλαγής τελών κυκλοφορίας & ταξινόμησης HCFA TEAM 23 Φεβρουαρίου, 2021

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος απαλλαγής τελών κυκλοφορίας & ταξινόμησης

teli kikloforias F 1

Σε συνέχεια της επικοινωνίας του Συλλόγου μας με τους αρμόδιους φορείς, δημοσιεύτηκε μόλις χθες η εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του νέου Νόμου περί απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση.

 

teli kikloforias F 1

 

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος απαλλαγής τελών κυκλοφορίας & ταξινόμησης για την Κυστική Ίνωση

 

Αγαπητοί μας ασθενείς και γονείς,

 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας του Συλλόγου μας με τους αρμόδιους φορείς, δημοσιεύτηκε μόλις χθες η εγκύκλιος της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του νέου Νόμου (εδώ) περί απαλλαγής των τελών κυκλοφορίας και ταξινόμησης για τους ασθενείς με Κυστική Ίνωση με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας. Η απαλλαγή ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας και ταξινόμησης του έτους 2021 και των επομένων.

 

Για τους ανήλικους ασθενείς μας, την απαλλαγή τελών δικαιούνται οι γονείς τους για ένα όχημα έως και την ενηλικίωση των ασθενών, ενώ όσον αφορά τους εργαζόμενους ασθενείς μας με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο Σύλλογος μας έχει ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς για την ανάγκη συμπερίληψής τους στους δικαιούχους.

 

Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να καταθέσετε στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

4. Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

 

Για την απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης θα πρέπει να καταθέσετε στη ΔΟΥ τα ακόλουθα:

1. Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 1 του ν. 1798/88 και στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του, ο τόπος κατοικίας του, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

α) Ότι δεν έχει παραλάβει άλλο αυτοκίνητο με τις διατάξεις απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης. Σε περίπτωση όπου έχει παραλάβει κατά το παρελθόν άλλο αυτοκίνητο με τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου να παραλάβει άλλο αυτοκίνητο ατελώς στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον τρόπο τελωνειακής τακτοποίησης του προηγούμενου αυτοκινήτου.

β) Ότι δεν έχει στην κατοχή του άλλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει παραληφθεί με καθεστώς ατέλειας.

γ) Ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

4. Ιατρική βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88, από την οποία προκύπτει η υπαγωγή του ενδιαφερομένου στις εν λόγω διατάξεις και ότι η συγκεκριμένη πάθηση είναι δια βίου.

5. Το κατά περίπτωση προβλεπόμενο τελωνειακό παραστατικό τελωνισμού του αυτοκινήτου.

 

 

Για την έκδοση κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ θα πρέπει να καταθέσετε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών και Συγκοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.

2. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88 ή ότι η πάθηση συμπίπτει με τον πίνακα Δ18Α 5038263 ΦΕΚ 2710/ τβ 24-10-13 ΚΥΑ.

3. Άδεια Αυτοκινήτου (δεν χρειάζεται να είναι αναπηρικό)

4. Δίπλωμα

5. Πιστοποίηση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.λπ.)

6. Δυο φωτογραφίες

  

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορείτε να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες ΔΟΥ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Μεταφορών.

 

Για να δείτε και να εκτυπώσετε την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. πατήστε εδώ.