Συνέλευση 15/4/2002

Συνέλευση 15/4/2002 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 15/4/2002

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

15/4/2002

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2001. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2001.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2002.“

Θέμα 5o:

“Επιλογή των μελών Δ.Σ.“