Συνέλευση 3/2/1993

Συνέλευση 3/2/1993 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 3/2/1993

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

03/2/1993

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός – Ισολογισμός έτους 1992.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1993.“

Θέμα 5o:

“Έγκριση Δ/κου-Οικονομικού Απολογισμού 1992-

Προϋπολογισμού 1993“

Θέμα 6o:

“Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.“