Επίδομα αεροθεραπείας 2023- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

  • Αρχική
  • Επίδομα αεροθεραπείας 2023- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις
Επίδομα αεροθεραπείας 2023- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις HCFA TEAM 21 Σεπτεμβρίου, 2023

Επίδομα αεροθεραπείας 2023- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την φετινή αποζημίωση του επιδόματος αεροθεραπείας του ΕΟΠΥΥ που δικαιούνται οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση. Την Δευτέρα 18/9/2023 δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2023 είναι:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι:

-ο δικαιούχος δεν έλαβε ούτε θα λάβει την αποζημίωση αυτή από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο ή άλλον φορέα 

-δεν έχει νοσηλευτεί σε νοσηλευτικό Ίδρυμα δημόσιο ή ιδιωτικό, άνω των 46 ημερών κατά το χρονικό διάστημα από 1/6ου έως 31/8ου.

β) Ιατρική γνωμάτευση, από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, Δημόσιου, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού νοσοκομείου, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένων κλινικών καθώς και των Μ.Χ.Α. – Μ.Τ.Ν., στην οποία να βεβαιώνεται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας, κατά το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

γ) Απόφαση της επιτροπής ΚΕΠΑ ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής με πιστοποίηση της αναπηρίας ίσης ή μεγαλύτερης του 67% για παθήσεις των πνευμόνων.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγησή του επιδόματος αεροθεραπείας για το έτος 2023 είναι μέχρι και 29/2/2024. Το ύψος της αποζημίωσης αεροθεραπείας ορίζεται στο ποσό των 200€ και δίνεται μία φορά τον χρόνο.

Μπορείτε να υποβάλλετε και ηλεκτρονικά την αίτηση για το επίδομα. Δείτε τις οδηγίες βήμα-βήμα εδώ.

Για να δείτε τη σχετική απόφαση του ΕΟΠΥΥ πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το υποκατάστημα ΕΟΠΥΥ της περιοχής σας.