Εξαίρεση Κυστικής Ίνωσης από νέες χρεώσεις ΕΟΠΥΥ

  • Αρχική
  • Εξαίρεση Κυστικής Ίνωσης από νέες χρεώσεις ΕΟΠΥΥ
Εξαίρεση Κυστικής Ίνωσης από νέες χρεώσεις ΕΟΠΥΥ HCFA TEAM 15 Απριλίου, 2024

Εξαίρεση Κυστικής Ίνωσης από νέες χρεώσεις ΕΟΠΥΥ

Εξαιρούνται οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση από τις νέες χρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στην εκτέλεση παραπεμπτικών εξετάσεων αλλά και από την εφαρμογή του πλαφόν συνταγογράφησης του εκάστοτε ιατρού.

Συγκεκριμένα με βάση το  άρθρο 25 του νέου Νόμου 5102/2024– ΦΕΚ τεύχος Α 55/13.04.2024, οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση και όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση εξαιρούνται της καταβολής ενός (1) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και τριών (3) ευρώ ανά παραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων.

Επίσης, με βάση το άρθρο 17 του Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν) και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Από την εφαρμογή του πλαφόν συνταγογράφησης εξαιρείται η συνταγογράφηση που αφορά σε πάσχοντες από Κυστική Ίνωση.

* Υπενθυμίζεται ότι με παλαιότερη απόφαση (περίπτωση Β, παρ.2 της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)/οικ.104747 (ΦΕΚ2883/Β/26-10-2012) από το 2012 οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση εξαιρούνται από την καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.