Συντονισμός στην Ημερίδα «Χρηματοδότηση της υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα»

  • Αρχική
  • Συντονισμός στην Ημερίδα «Χρηματοδότηση της υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα»
Συντονισμός στην Ημερίδα «Χρηματοδότηση της υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα» HCFA TEAM 25 Ιουνίου, 2023

Συντονισμός στην Ημερίδα «Χρηματοδότηση της υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα»

Συντονίστρια στη δεύτερη συνεδρία της ημερίδας «Χρηματοδότηση της υγείας: Προκλήσεις και λύσεις για ένα βιώσιμο σύστημα» του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας ήταν η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης, Άννα Σπίνου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 στο αμφιθέατρο του Ε.Β.Ε.Α. με διοργάνωση του Forum για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας και του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (i-hecon).

Στην Ημερίδα συζητήθηκαν μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση του τομέα της υγείας, όπως το δημοσιονομικό περιβάλλον, οι κοινωνικοί προσδιοριστές της υγείας, η οπτική των πολιτών αναφορικά με τις προτεραιότητες του τομέα υγείας, νέες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση της υγείας, και οι διαστάσεις της αποδοτικότητας και της ισότητας στον καταμερισμό των πόρων.

Η Άννα Σπίνου συντόνισε τη δεύτερη συνεδρία της ημερίδας με τίτλο «Αποδοτικότητα και ισότητα στον καταμερισμό των πόρων». Στην συνεδρία συμμετείχαν ως ομιλητές o Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) κος Νίκος Πολύζος, ο PhD, Assistant Professor in Health Economics, London School of Hygiene and Tropical Medicine κος Άρης Αγγέλης και η Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας-LabHTA, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Κοσμήτωρ Σχολής Δημόσιας Υγείας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κα Πάβη Ειρήνη. Στην Συνεδρία συζητήθηκαν οι προβληματισμοί και οι σύγχρονες προκλήσεις  για τη δίκαιη χρήση των πόρων στις υπηρεσίες υγείας, τη φαρμακευτική περίθαλψη, την πρόληψη και τη δημόσια υγεία.  Ως συντονίστρια η Άννα Σπίνου ανέδειξε μέσα από το παράδειγμα της Κυστικής το γεγονός ότι οι πολιτικές στον χώρο της υγείας και η διαχείριση των πόρων δεν αφορούν απρόσωπες στατιστικές και αριθμούς, αλλά τη ζωή των ασθενών.

Περισσότερα για την Ημερίδα εδώ.